58th annual event on February 9, 2021  in Delaware, Ohio.


Past Performance Lines.
Dessa är stora Pdf filer. 

Hips 0 - 000  (Komplett resultat)  Pdf Katalog

 

 
Dyraste travare som såldes. (över $20,000)
Hip Name Sire Dam Price Consignor Buyer City

 

 

Komplett resultat