Vinterfavoriten / ston. 2-åriga ston

Res för eventuella felskrivningar.