Vaår Favoriten / Öppna. 3-åringar

Res för eventuella felskrivningar.