Kriterierevanschen.

Res för eventuella felskrivningar.